Ägo-namn”TILLBAKA


i Näsviken-området


Under slutet av 1800-talet


Gamla ägonamn avseende byarna Byberg, Böle, Hamre, Veda och Övernäs hämtade ur protokollen och kartorna från Laga skiftet, överförda till moderna kartor
Sammanställt av Johnny Lübeck och Hugo Martinsson

Bakgrund

Under många århundraden har invånarna haft lokala namn på sina åkrar, ängar och andra områden. Namn som naturligtvis fyllde en funktion när man hade många små skiften att sköta om och när man på grund av arbetet vistades där i många dagar. Efter sammanläggning av åkerarealerna och på grund av jordbrukets rationalisering har detta behov bortfallit. På mindre än två mansåldrar har de så gott som helt glömts bort. Vi har med denna undersökning försökt återuppväcka dessa gamla s.k. ägonamn.


Laga skiftet

Före laga skiftet var bondens åkrar fördelade på ett stort antal små åkerlappar som låg utspridda i byn. Det var naturligtvis svårt att få ett rationellt och effektivt jordbruk under sådana förhållanden. Målsättningen med laga skiftet var att man ville lägga samman jordägarnas ägor i så få skiften som möjligt. Vid skiftesförrättningen skulle en ägogradering äga rum för att åstadkomma en rättvis fördelning av jorden. Man delade in jorden i små rutor, värderingslotter, som sedan åsattes ett visst värde i förhållande till jordens beskaffenhet. Den jordägare som vid skiftesförrättningen tilldelades sämre jord kunde kompenseras genom att få en större areal.

De kartor som upprättades i samband med laga skiftet är mycket detaljerade och för varje jordlott har i protokollet angivits jordlottens ”namn” och dess beskaffenhet. Vi har haft tillgång till mikrofilmade kartor och protokoll från laga skiftet och dessa handlingar har visat sig vara rena guldgruvan i vårt letande efter gamla ägonamn.Byberg

Hästhagen

Från Böleströmmen mot fd handelsträdgården

Ägare enligt Laga skifteskartan 1901: Anders Göransson skattetorp avsöndrat från Byberg 2, Anders Sundells sterbhus skattetorp avsöndrat från Byberg sub 3 och Per Persson Norman skattetorp avsöndrat från Byberg sub 3


Halvar Normans tomt

Ö sidan om vägen vid tid handelsträdgården

Ägare enligt Laga skifteskartan 1901: Halvar Persson Norman skattetorp avsöndrat från Byberg sub 3


Mattssons tomt

Ö sidan om vägen vid tid handelsträdgården

Ägare enligt Laga skifteskartan 1901: Kerstin Mattsson skattetorp avsöndrat från Byberg sub 3

Hagmyran

I närheten av Sven Halvarsson

Ägare enligt Laga skifteskartan 1901: Lars Larsson Byberg 1, Anders Göransson skattetorp avsöndrat från Byberg 2 och Axel Norberg Byberg sub 3


Forslunds tomt

Tid Martin Forslunds

Ägare enligt Laga skifteskartan 1901: Lars Larsson Byberg 3


Roos tomt

Tid Alma Sundells

Ägare enligt Laga skifteskartan 1901: Lars Larsson Byberg 3 och Löjtnanten vid Forssa Kompani skattetorp avsöndrat från Byberg 3

Jon Jonssons tomt

Nedanför Bybergs berget

Ägare enligt Laga skifteskartan 1901: Lars Larsson Byberg 1


Stumsänge

Väster om nuv ställverket

Ägare enligt Laga skifteskartan 1901: Lars Larsson Byberg 3 och Axel Norberg Byberg sub 3


Lockfälla

Kullen runt ”Brick-Jonke”

Ägare enligt Laga skifteskartan 1901: Lars Larsson Byberg 3 och Axel Norberg Byberg sub 3


Valbergstäkten

Nedanför Bybergsberget mot Vedaån

Ägare enligt Laga skifteskartan 1901: Lars Larsson Byberg 3


Bergs tomt

Där östra änden av gamla vägen genom Byberg ansluter till ”Bybergsrakan”

Ägare enligt Laga skifteskartan 1901: Lars Larsson Byberg 1

Åkern

Från avfarten från 84:an till Näsviken och upp mot fd Fredrikssons

Ägare enligt Laga skifteskartan 1901: Lars Larsson Byberg 3

Brolycksåkern

V om viadukten mot Åkern

Ägare enligt Laga skifteskartan 1901: Lars Larsson Byberg 1

Änge

Öster om viadukten

Ägare enligt Laga skifteskartan 1901: Wilhelm Edvard Johansson Byberg 2

Tomterna

Runt fd Fredrikssons

Ägare enligt Laga skifteskartan 1901: Lars Larsson Byberg 1 och Wilhelm Edvard Johansson Byberg 2

Elfstomt

I början av vägen från viadukten mot Hillen, Ö om vägen

Ägare enligt Laga skifteskartan 1901: Wilhelm Edvard Johansson Byberg 2

Starks tomt

I början av vägen från viadukten mot Hillen, V om vägen

Ägare enligt Laga skifteskartan 1901: Wilhelm Edvard Johansson Byberg 2

Agrödjet

I början av vägen från viadukten mot Hillen, V om vägen N om Starktomten

Ägare enligt Laga skifteskartan 1901: Wilhelm Edvard Johansson Byberg 2

Johan Johanssons tomt

Ö om vägen från Viadukten mot Hillen, tid Ernst Johansson

Ägare enligt Laga skifteskartan 1901: Johan Johansson skattetorp avsöndrat från Byberg 2


Lyckanders tomt

V om vägen från Viadukten mot Hillen, mitt emot Johan Johanssons tomt

Ägare enligt Laga skifteskartan 1901: Karin Lyckander skattetorp avsöndrat från Byberg 2

Norrmyran

Åkrar Ö om vägen från viadukten mot Hillen

Ägare enligt Laga skifteskartan 1901: Lars Larsson Byberg 1, Wilhelm Edvard Johansson Byberg 2 och urfjellsäga till Trogsta 9


Hem på hagen

Hela skogsmarken runt Bybergsberget mot viadukten, Hillen och Böleströmmen

Ägare enligt Laga skifteskartan 1901: Lars Larsson Byberg 1, Wilhelm Edvard Johansson Byberg 2, Anders Göransson skattetorp avsöndrat från Byberg 2 Lars Larsson Byberg 3, Axel Norberg Byberg sub 3 och Johan Norin skattetorp avsöndrat från Byberg sub 3

Böle


Storrödningen

Åkrar S om järnvägen mot gamla 84:an från Blanks verkstad.

Ägare enligt Laga skifteskartan 1897: Erik Larsson Böle 2


Gammelrödningen

Området närmast strömmen från bron vid Forssån mot Villorna.

Ägare enligt Laga skifteskartan 1897: Nils Andersson Böle 3


Bylöten

Litet område öster om Hamréns och åkrarna norrut mot strömmen.

Ägare enligt Laga skifteskartan 1897: Erik Larsson Böle 2 och Nils Andersson Böle 3


Jon Anderssons tomt

Väster om Hamréns på båda sidor om nuvarande väg.

Ägare enligt Laga skifteskartan 1897: Erik Larsson Böle 2


Bergetomten

Tomt söder om Hamréns.

Ägare enligt Laga skifteskartan 1897: Erik Larsson Böle 2


Svantomten

Efter vägen mot Veda strax söder om Hamréns.

Ägare enligt Laga skifteskartan 1897: Erik Larsson Böle 2


Lyckan

Litet område norr om ”Kommunhuset” och Forssåladan.

Ägare enligt Laga skifteskartan 1897: Olof Johansson Böle 1, Erik Larsson Böle 2 och Nils Andersson Böle 3


Wedavägen

Området öster om vägen mellan nuvarande bron vid Elimkapellet och korsvägen mot Veda.

Ägare enligt Laga skifteskartan 1897: Erik Larsson Böle 2, Nils Andersson Böle 3 och Brita Andersdotter


Sågbacken

Mot stranden väster om Hägnaden ungefär mitt emot holmen i strömmen.

Ägare enligt Laga skifteskartan 1897: Forsa Sockens Stora skifteslag


Hägnaden

Udden i strömmen ovanför slaktarhöljan och åkrarna mot SV över vägen mot ”Kommunhuset”.

Ägare enligt Laga skifteskartan 1897: Erik Larsson Böle 2 och Nils Andersson Böle 3

Skärporna

Åkrar V om Bybergsraksträckan N om Wåmmen.

Ägare enligt Laga skifteskartan 1897: Erik Larsson Böle 2


Wåmmen

Åkrar V om Bybergsraksträckan Mitt emot Sven Halvarssons (nuv Buske).

Ägare enligt Laga skifteskartan 1897: Erik Larsson Böle 2


Hagmyran

Åkrar omedelbart SV om raksträckan i Byberg ca 200 m N om Ofärnevägen.

Ägare enligt Laga skifteskartan 1897: Utjord tillhörig Trogsta nr 9


Åkern

Mellan södra änget och ”Kommunhuset”.

Ägare enligt Laga skifteskartan 1897: Olof Johansson Böle 1, Erik Larsson Böle 2 och Nils Andersson Böle 3


Malmtomten

På båda sidor om vägen söder om Haglunds.

Ägare enligt Laga skifteskartan 1897: Olof Johansson Böle 1


Änget

Öster om Vedavägen söder om Haglunds.

Ägare enligt Laga skifteskartan 1897: Olof Johansson Böle 1


Södra änget

Åkrar söder om ”Kommunhuset” Mitt emellan Vedabäcken och Haglunds.

Ägare enligt Laga skifteskartan 1897: Utjord tillhörig Trogsta nr 9, Olof Johansson Böle 1 och Erik Larsson Böle 2


Risänget

Södvästra hörnet vid vägskälet i Veda.

Ägare enligt Laga skifteskartan 1897: Olof Johansson Böle 1


Kilen

Mot Vedaån mellan Risänge och Södra Änge.

Ägare enligt Laga skifteskartan 1897: Olof Johansson Böle 1 och Erik Larsson Böle 2


Trogsta urfjäll

Sydligaste området ner mot Vedaån.

Ägare enligt Laga skifteskartan 1897: Olof Johansson Böle 1
Hamre


Krons torp

Området mitt emot skolan, från ”Sotar-Johns” ner mot Björn Lundéns.

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Forsså Träpappsfabriksbolag

Hästhagen

Åkrarna där Inganlid och skidstadion nu ligger

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Per Hagström Hamre 1, Johan Larsson, avstyckad lägenhet från Hamre 2 (bosatt i Böle) och Forsså Träpappsfabriksbolag

Elftorp

Område runt västra kanalen från bron tom slussen och kring slusstugan.

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: AB Iggesunds bruk, Johan Larsson, avstyckad lägenhet från Hamre 2 (bosatt i Böle) och Forsså Träpappsfabrik Aktiebolag Hamre sub 3


Hägnaden

Området öster om Herrgården mot udden som går ut i Vågen.

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Forsså Träpappsfabrik Aktiebolag Hamre sub 3


Jon Nilssons torp,,

Området öster om Rögrindsvägen ner mot kanalen och mot vägen från slussen mot Folkets-Husbacken.

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Forsså Träpappsfabrik Aktiebolag Hamre sub 3


Per Jöns torp

Beläget öster om vägen som går mellan Bruksallén och fd Södergrens smedja, NV om Herrgården, väster om Hägnaden

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Johan Larsson, avstyckad lägenhet från Hamre 2 (bosatt i Böle) och Forsså Träpappsfabrik Aktiebolag Hamre sub 3

Posthagen

Område med ängsmark och sval söder om flottrännan från Ingan mellan Näsviksvägen i nedre änden av Folkets-Husbacken och fd Södergrens smedja

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Forsa Sockens stora skifteslag


Sundströms torp

Torp beläget mellan Posthagen och fd Södergrens smedja, söder om utloppet ur Ingan, (Olle Norell, Arne Danielsson, Lotta Blom och Sixten Smith har bott där)

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Johan Larsson, avstyckad lägenhet från Hamre 2 (bosatt i Böle)

Woxänget

Område mellan Sågbäcksvägen och Vågen väster om Väst i Änget mot fd Södergrens smedja

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Per Hagström Hamre 1 och Eric Olsson Hamre 6

Sjörena

Mellan Strömvägen (Erks-Ors gatan) och Vågen, åker och ängsmark innehöll även en linsänkeplats,

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Forsa Sockens Stora Skifteslag och Erik Sahlin Hamre 4


Anders-Ers tomten

Litet område strax söder om Fjärena vid Silverkasern och väster om Strömvägen och Ersk-Ors.

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Erik Sahlin Hamre 4 och Eric Olsson Hamre 6


Fjärena

Litet område strax söder om Silverkasern, väster om Strömvägen


Östra Åkern

Åkrar öster om Ersk-Ors vid Strömvägen.

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Lars Larsson Hamre nr 2 (bosatt i Byberg), Erik Sahlin Hamre 4, Eric Olsson Hamre 6 och Iggesunds Bruk AB Hamre 7


Haglyckan

Östra delen av åkrarna mellan vägen Silverkasern – Tomta och landsvägen Området gränsar mot Tomta, under nuvarande kraftledningen.

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Eric Olsson Hamre 6


Stortäkta

Västra delen av åkrarna mellan vägen Silverkasern – Tomta och landsvägen.

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Eric Olsson Hamre 6


Walters tomt

Öster om vägen mellan Silverkasern och Tomta, numera Hamre 3:2, nuvarande ägare Bäckström

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Avstyckad tomt äges av målare H.J. Forsberg


Gästgivaregården

Strax väster om korsningen Sågbäcksvägen – Norrbovägen

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Lars Larsson Hamre nr 2 (bosatt i Byberg)

Pillrorna

Åker och äng i norra änden av området norr om fd Berthold Widmarks nuv Lindgrens.

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Erik Hansson Smedsgården nr 1 (utjord) , Lars Larsson Hamre 2 (bosatt i Byberg), gästgivaren Daniel Andersson Hamre 3 och Iggesunds Bruk AB Hamre 7


Englunds tomt

Område beläget norr om Norrbovägen, numera Hamre 2:3 (tidigare ägare: Berthold Widmark, nuvarande ägare: Lindgren)

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Erik Olsson Hamre 6, avstyckat från Hamre 2Lönnbergs änkas täkt

Öster om Skontastigen, numera Hamre 7:16 och området öster därom .(tidigare innehavare, Viktor Hagström)

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Iggesunds Bruk AB Hamre 7


Erik Ers tomten

Sista fastigheten väster om Skontastigen, tidigare ägare Erik Martinsson

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Iggesunds Bruk AB Hamre 7


Per Jons tomten

Nuvarande fastighet närmast Skontamyren, Tidigare ägare Schedins

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Iggesunds Bruk AB Hamre 7


Wohlin änkas tägt

Norr om Norrbovägen på åkern framför Kålles Buss. Här bodde Julia Strand till 1950-talet

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Gästgivaren Daniel Andersson Hamre 3


Håkans änkas tomt

Norr om Norrbovägen, numera Hamre 5:8 (tidigare ägare Vilhelm Grad, nuvarande ägare: Börje Sallander)

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Gästgivaren Daniel Andersson Hamre 3


Flodins torp

Söder om Norrbovägen, numera Hamre 3:13 ”Jontes- Anners”

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Gästgivaren Daniel Andersson Hamre 3


Carlssons torp
Söder om Norrbovägen, söder om Kålles buss,numera Hamre 3:5, tidigare ägare Bergs.

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: För evigt avstykad tomt äges av oläsligt namn


Olof Erikssons torp

Väster om korsningen mellan Norrbovägen och Malmvägen, numera Hamre 3:6, nuvarande Olle Gradh

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: För evigt avstyckad tom äges av skräddaren Olof Eriksson


Bloms torp
Norr om Malmvägen, numera Hamre 3:30 och åkern väster därom, nuvarande ägare FolkeTagg.

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Gästgivaren Daniel Andersson Hamre 3


Västra åkern

Åker väster om korsningen Norrbovägen – Sågbäcksvägen

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: : Johan Larsson, Hamre 2 (bosatt i Böle) och gästgivaren Daniel Andersson Hamre 3


Gamla Järnvägen

Område på båda sidor om östra delen av Malmvägen

Änge

Åker och äng mellan Malmvägen och Vågen ung mittemot nuvarande reningsverket.

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Per Hagström Hamre 1 och gästgivaren Daniel Andersson Hamre 3

Väst i änget

Åker och äng väster om Änge, går även en krok västerut över nuvarande Malmvägen mot Knallbacken

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Per Hagström Hamre 1 och Eric Olsson Hamre 6


Hagströms torp

Torp beläget i Sågbäcken söder om Nybonnsvägen. Och norr om Sågbäcksvägen mellan vägskälet och nuvarande Lövstrands åkeri.

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Per Hagström Hamre 1, Per Hagström avstyckning från Hamre 6 och Eric Olsson Hamre 6


Anders Anderssons torp

Strax öster om hyreshusen på Nybonnsvägen

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Jon Nilsson avstyckning från Hamre 6

Anders Anderssons täkt

Tomt och åker mellan östra delen av Nybonnsvägen och Sågbäcksvägen.

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Per Hagström Hamre 1


Klangtomten

Området norr om Nybonnsvägen där hyreshusen nu ligger.

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Eric Olsson Hamre 6 och Jon Nilsson avstyckning från Hamre 6


Sundbergs täkt

Åker söder om Nybonnsvägen.

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Eric Olsson Hamre 6 och Jon Nilsson avstyckning från Hamre 6

Brodestäkten

Efter stranden av Ingan från Östra hällan till Näsviksvägen vid gamla EFS-bönhuset och även ner mot flottrännan åker och ängsmark.

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Eric Olsson Hamre 6


Svedjorna

Område runt västra delen av Hällvägen.

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Mats Andersson avstyckning från Hamre 4


Klangrödningen

Område kring bortre (västra) änden av Hällvägen innehöll även ett lertag.

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Mats Andersson avstyckning från Hamre 4
Lars Larssons torp

Området runt östra delen av Hällvägen,

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Lars Larsson, avstyckning från Hamre 4


Fredins torp

Numera Hamre 4:35. Tidigare ägare: ”Bryggar-Olle”, Sven Svensson, Viran Svensson och nuvarande ägare Olle Svensson

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Mats Andersson avstyckning från Hamre 4


Hartmans torp

Västra delen av nuvarande Mälarhöjden (tid ägare Jonas Jonsson)

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Anders Hartman, avstyckning från Hamre 4

Göranstorp

Åkrar, väster om Forssåtunet, ner mot Ingan, NV om Mälarhöjden, området har fått sitt namn efter torparen Per Göransson, nuvarande ägare Göran Wallin

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Per Göransson, avstyckning från Hamre 1

Inganrönningen

Motsvarar nuvarande åkrar väster om Forssåtunet ner mot Gäddholmen i Ingan, även kallade ”Bryggartäkterna”

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Forsa Sockens stora skifteslag, gästgivaren Daniel Andersson Hamre 3 och Eric Olsson Hamre 6


Sandnäsrödningen

Stort åkerområde mellan Norrbovägen – Näsviksvägen – Tussmorvägen och skogskanten vid Forssåtunet,

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Erik Sahlin Hamre 4, Jon Nilsson, avst från Hamre 4 och Matts Andersson avstyckning fr Hamre 4

Tussmoren

Östra delen av Långgatan på båda sidorna om Norrbovägen.

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Hälsinge Regemente numera arrenderat av Hudiksvalls Trävaru AB och Forsså Träpappsfabriksbolag

Balzarhagen

Område i Långgatan, norr om Norrbovägen, mitt emellan Tussmoren och nuvarande Moods. Åker och äng. Området genomkorsas av Finntjärnsbäcken och går från Norrbovägen till skogskanten.

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Hälsinge Regemente numera arrenderat av Hudiksvalls Trävaru AB


Posthagen

Åkrar Öster om Anders Persson mellan skogen och landsvägen (nuvarande Ivan Edin och mot skogen)

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Forsa Sockens stora skifteslag och Hälsinge Regemente numera arrenderat av Hudiksvalls Trävaru ABKvarnsveden

Åkrar i Linggatan väster om Anders Persson mellan skogen och landsvägen

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Hälsinge Regemente numera arrenderat av Hudiksvalls Trävaru AB


Ingemars änge

Åkrar öster om Storänge västra delen av Långgatan söder om Norrbovägen.

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Hälsinge Regemente numera arrenderat av Hudiksvalls Trävaru AB


Storänge

Åkrar västra delen av Långgatan öster om Anders-Ers änge, söder om Norrbovägen

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Hälsinge Regemente numera arrenderat av Hudiksvalls Trävaru AB


Anders-Ers änge

Östra delen av Långgatan söder om Norrbovägen, gränsar mot Kalvhaga

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Hälsinge Regemente numera arrenderat av Hudiksvalls Trävaru AB


Locket

Åkrar i Långgatan längst åt väster norr om Norrbovägen

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Hälsinge Regemente numera arrenderat av Hudiksvalls Trävaru AB


Hagen

Åkrar i Långgatan näst längst åt väster norr om vägen

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Hälsinge Regemente numera arrenderat av Hudiksvalls Trävaru AB

Källmyrrödningen

Åker, myräng och myrsval vid Källmyren

Ägare enligt Laga skifteskartan 1894: Per Hagström Hamre 1, Per Larsson Hamre 2 (bosatt i Byberg) och gästgivaren Daniel Andersson Hamre 3Veda


Linsänkeplats

Efter Böleströmmen mellan järnvägsbron och bågbron

Ägare enligt Laga skifteskartan 1898: Olof Andersson Veda 1 och Jonas Mattsson Veda 2


Västra Halsne

Västra delen av åkrarna nedanför Widells mot Dellen

Ägare enligt Laga skifteskartan 1898: Olof Olsson Veda 4


Halsne

Mellan Widells och Dellen

Ägare enligt Laga skifteskartan 1898: Jonas Andersson Veda 3 och Olof Olsson Veda 4


Hamre Halsne

Åkrar mot Järnvägen öster om Widells

Ägare enligt Laga skifteskartan 1898: Anders Nordström Gammelrödningen och Olof Olsson Veda 4


Gatrödningen

Område V om Widells

Ägare enligt Laga skifteskartan 1898: Jonas Andersson Veda 3 och Olof Olsson Veda 4


Rödningen

Vid Widells N om Gammelrödningen

Ägare enligt Laga skifteskartan 1898: Jonas Andersson Veda 3 och Olof Olsson Veda 4


Nybruket

Område NO och V om fd Palle på Lon

Ägare enligt Laga skifteskartan 1898: Jonas Andersson Veda 3 och Olof Olsson Veda 4


Gammelrödningen

Mellan Widells och fd Palle på Lon

Ägare enligt Laga skifteskartan 1898: Jonas Andersson Veda 3 och Olof Olsson Veda 4


Krutrönningen

I Harsne N om vägskälet Vedavägen och vägen mot Näsviken

Ägare enligt Laga skifteskartan 1898: Anders Nordström Gammelrödningen


Bleket

V om Eskil Holm S om gamla landsvägen mot skogskanten

Ägare enligt Laga skifteskartan 1898: Jonas Andersson Veda 3


Rosrå

Sydligaste delen av åkrarna SV om Eskil Holm på andra sidan 84

Ägare enligt Laga skifteskartan 1898: Jonas Andersson Veda 3Svedjeåkern

Åkrar, stort område runt Eskil Holm och söderut mot skogskanten

Ägare enligt Laga skifteskartan 1898: Jonas Andersson Veda 3 och Jonas Olsson Veda 5


Nyrödningen

Ö och SV om Eskil Holm

Ägare enligt Laga skifteskartan 1898: Jonas Andersson Veda 3 och Olof Olsson Veda 4


Strålestäkten

Söder om vägskälet mot Veda vid Harsne, kring infarten till Eskil Holm

Ägare enligt Laga skifteskartan 1898: Jonas Andersson Veda 3


Hägnaden

Område väster om Vedavägen i västra delen av byn och öster om Eskil Holm

Ägare enligt Laga skifteskartan 1898: Jonas Andersson Veda 3 och Jonas Olsson Veda 5


Fridrödningen

Område V om Krons N om Vedavägen

Ägare enligt Laga skifteskartan 1898: Jonas Andersson Veda 3


Bylöten

Efter vägen genom Veda by och efter vägen från Harsne mot Näsviken

Ägare enligt Laga skifteskartan 1898: Olof Andersson Veda 1, Anders Nordström Gammelrödningen, Jonas Mattsson Veda 2, Jonas Andersson Veda 3 och Olof Olsson Veda 4


Åkern

Väster om vägen från Hamréns mot Veda, södra delen och söder om Sigurd Melins

Ägare enligt Laga skifteskartan 1898: Olof Andersson Veda 1 och Jonas Olsson Veda 5


Risänge

Öster om vägen från Hamréns mot Veda, södra delen

Ägare enligt Laga skifteskartan 1898: Olof Andersson Veda 1


Uti åkern

Åkrar norr och söder om om Norbergs

Ägare enligt Laga skifteskartan 1898: Olof Andersson Veda 1 och Jonas Mattsson Veda 2


Hem i täkten

Öster om Risänge

Ägare enligt Laga skifteskartan 1898: Olof Andersson Veda 1

Kilen

Mot Vedaån nästan nere vid Nisse på Täkta


Änge

V om Vedaån S om Kilen

Ägare enligt Laga skifteskartan 1898: Olof Andersson Veda 1


Lillåkern

Åker mellan Källänge och Norbergs

Ägare enligt Laga skifteskartan 1898: Olof Andersson Veda 1


Källänge

Åkrar N om vägskälet mellan vägen från Norbergs och Ofärnevägen

Ägare enligt Laga skifteskartan 1898: Olof Andersson Veda 1

Öst i Hagen

Öster om Vedaån där vägen från Norbergs kommer ut på Ofärnevägen

Ägare enligt Laga skifteskartan 1898: Olof Andersson Veda 1 och Jonas Mattsson Veda 2


Kilarne

Öster om vedaån där vägen från Norbergs kommer ut på Ofärnevägen men söder om Ost i Hagen

Ägare enligt Laga skifteskartan 1898: Jonas Mattsson Veda 2 och Jonas Mattsson Veda 2


Uti änge

Åkrar S om vägskälet mellan vägen från Norbergs och Ofärnevägen

Ägare enligt Laga skifteskartan 1898: Olof Andersson Veda 1 och Jonas Mattsson Veda 2


Skärporna

Stort område SV om Norbergs mot skogen

Ägare enligt Laga skifteskartan 1898: Jonas Olsson Veda 5


Sör i åkern

V om Vedabäcken S om Norbergs

Ägare enligt Laga skifteskartan 1898: Anders Nordström Gammelrödningen och Jonas Olsson Veda 5


Storänge

V om vedabäcken ung där 84:an går

Ägare enligt Laga skifteskartan 1898: Anders Nordström Gammelrödningen


Malänge

V om Vedabäcken S om Storänge

Ägare enligt Laga skifteskartan 1898: Anders Nordström Gammelrödningen och Jonas Olsson Veda 5


Hedrödningen

Norra delen av Rödningen sydspetsen vid bäcken

Ägare enligt Laga skifteskartan 1898: Jonas Olsson Veda 5


Rödningen

Mellan Lagsvedjan och Molänge V om Vedabäcken

Ägare enligt Laga skifteskartan 1898: Anders Nordström Gammelrödningen och Jonas Olsson Veda 5Lagsvedjan

Sydligaste åkrarna v om Vedabäcken

Ägare enligt Laga skifteskartan 1898: Anders Nordström Gammelrödningen och Jonas Olsson Veda 5


Anders Svenssons tomt

Nuv Krons

Ägare enligt Laga skifteskartan 1898: Jonas Andersson Veda 3


Anders Delins tomt

Fd Eds ??

Ägare enligt Laga skifteskartan 1898: Anders Nordström Gammelrödningen


Per Anderssons tomt

Fd Sjöbloms

Ägare enligt Laga skifteskartan 1898: Jonas Andersson Veda 3


Mats Vedins tomt

Mitt emot Sundbergs tomt (Nuv Krons tid Bertil Jonsson)

Ägare enligt Laga skifteskartan 1898: Anders Nordström Gammelrödningen


Isakstomten
V om Wikstomten

Ägare enligt Laga skifteskartan 1898: Jonas Andersson Veda 3


Wikstomten

Ung där Benna Forsborg bor

Ägare enligt Laga skifteskartan 1898: Jonas Andersson Veda 3


HO Linds tomt

Innanför Sigurd Melins

Ägare enligt Laga skifteskartan 1898: Jonas Olsson Veda 5


Stortomten

Söder om vägskälet från Vedavägen mot Hamréns

Ägare enligt Laga skifteskartan 1898: Jonas Olsson Veda 5


Utanvidstomt

Strax innanför Sigurd Melins

Ägare enligt Laga skifteskartan 1898: Jonas Olsson Veda 5


Brita Andersdotters tomt

fd Tilly Sundbergs tomt

Ägare enligt Laga skifteskartan 1898: Olof Andersson Veda 1


Olof Majströms tomt

Fd Majströms tomt

Ägare enligt Laga skifteskartan 1898: Olof Andersson Veda 1 och Olof Olsson Veda 4


Olof Wedins tomt

Tomt S om Per Norbergs tomt

Ägare enligt Laga skifteskartan 1898: Olof Olsson Veda 4


Per Norbergs tomt

Tid Robert Lindström

Ägare enligt Laga skifteskartan 1898: Olof Olsson Veda 4


Anders Wedins tomt

Tomt SV om Per Norbergs tomt

Ägare enligt Laga skifteskartan 1898: Olof Olsson Veda 4


Övernäs

Tut

Östra delen av området S om Tjärnen efter flottrännan, innehåller även ett myrtag.

Ägare enligt Laga skifteskartan 1899: Nils Andersson Övernäs 1, Trävaruhandlaren Jon Jonsson

Rönningen

Västra delen av området S om tjärnen efter flottrännan.

Ägare enligt Laga skifteskartan 1899: Nils Andersson Övernäs 1 och trävaruhandlaren Jon Jonsson


Johannislund

Området i backen ner mot flottrännan,V om vägen mot Söräng

Ägare enligt Laga skifteskartan 1899: Joh. Sjölund

Wäst i täkten

Området strax nedanför Tutberget N om Eje Larsson

Ägare enligt Laga skifteskartan 1899: Lars Trolin Kronoskattehemmanet Övernäs 2

Väst i änge

Stort område NV om Eje Larssons mellan huset och Tutviken

Ägare enligt Laga skifteskartan 1899: Nils Andersson Övernäs 1

Norr i täkten

Område mot NO nära Eje Larssons hus

Ägare enligt Laga skifteskartan 1899: Nils Andersson Övernäs 1 och Lars Trolin Kronoskattehemmanet Övernäs 2

Hästhagen

Område nära Eje Larssons gård mot Tutviken

Ägare enligt Laga skifteskartan 1899: Nils Andersson Övernäs 1


Gårdstäkten

Åkrar strax öster om Eje Larsson

Ägare enligt Laga skifteskartan 1899: Nils Andersson Övernäs 1

Sågtäkten

SV från Eje Larssons mot Dellen

Ägare enligt Laga skifteskartan 1899: Nils Andersson Övernäs 1

Sörtäkten

Område längs Dellenstranden SV om Eje Larssons

Ägare enligt Laga skifteskartan 1899: Nils Andersson Övernäs 1

Öst på udden

Den utstickande udden vid inloppet till Tutviken S om Eje Larsson

Ägare enligt Laga skifteskartan 1899: Nils Andersson Övernäs 1

Bylöten

Området mellan vägen mot Näset och den nordvästra stranden av Näsviken.

Ägare enligt Laga skifteskartan 1899:Erik Hedström, Lars Trolin Kronoskattehemmanet Övernäs 2


Gårdstäkten

Åkrar strax öster om Elof Berglund

Ägare enligt Laga skifteskartan 1899: Lars Trolin Kronoskattehemmanet Övernäs 2


Nils Näslunds fastighet

Gården mitt emot Mikael Frisk och ägor söder därom

Ägare enligt Laga skifteskartan 1899: Nils Näslund


Frisktorpet

Område mellan Mikael Frisk och Ingan

Ägare enligt Laga skifteskartan 1899: Lars Trolin Kronoskattehemmanet Övernäs 2


Flottningschef Th Sallanders fastighet

Mellan Ingvar Blanks och vattnet

Ägare enligt Laga skifteskartan 1899: Flottningschef Th Sallander

Blåtteränget

Från förrådet mot Dellen och N om vägen mot Näset till strax bortom uppfarten till Elof Berglund

Ägare enligt Laga skifteskartan 1899: Erik Hedström, Lars Trolin Kronoskattehemmanet Övernäs 2


Sör på skogen

Område mellan Övernäsvägen och Dellen nästan från korsvägen mot reningsverket

Ägare enligt Laga skifteskartan 1899: Trävaruhandlaren Jon Jonsson


Rättarhem

Område S om Övernäsvägen ca 50 m från korsvägen mot Jon Jonssons fastighet

Ägare enligt Laga skifteskartan 1899: Handlaren Magnus Ellström


Norrbro

Område strax norr om bron mot Blanks på N sida om vattnet några meter in på Övernäsvägen bakom Djerfs konditori mellan vägen och vattnet

Ägare enligt Laga skifteskartan 1899: Olof Eriksson


Rättåkern

Område N om Övernäsvägen ca 50 m från korsvägen mot ung Elfströms fastighet

Ägare enligt Laga skifteskartan 1899: P Q Lund


Filahem

Område N om Övernäsvägen ung mellan temorpära och Elfströms

Ägare enligt Laga skifteskartan 1899: Olof Olsson21