Ägo-namn”TILLBAKA


i Näsviken-området


under slutet av 1800-talet

Kartbilaga


Gamla ägonamn avseende byarna Byberg, Böle, Hamre, Veda och Övernäs, hämtade ur protokollen och kartorna från Laga skiftet, överförda till moderna kartorSammanställt av Johnny Lübeck och Hugo Martinsson7