Befolkningsinflyttning i Näsviken                                   TILLBAKA


Bakgrund


Näsviken hade under andra hälften av 1800-talet utvecklats till ett blomstrande industrisamhälle med bl.a Forsså Träpappfabrik, Forsa ångsåg, Hamre vattensåg och Forssåns stenkärlsfabrik. En järnväg förband Näsviken med Hudiksvall och Tamms kanal gjorde det möjligt att sjövägen resa till Forsa kyrka.


För att undersöka vilka människor som fanns i Näsviken under slutet av 1800 talet har jag kontrollerat 1871 – 1880 års husförhörslängd. Eftersom det visade sig bli mycket svårt att hantera hela tioårsperioden har jag valt att koncentrera kartläggningen till de personer som fanns upptagna i husförhörslängden år 1880.


Det naturliga när man skall undersöka inflyttningar är att hämta uppgifter ur flyttningslängderna. När det gäller Forsa församling är dock detta ogörligt eftersom flyttningslängderna avseende tiden 1847 – 1894 förstördes vid brand 1903. Landsarkivet har dock 1974 rekonstruerat flyttningslängderna med utgångspunkt från husförhörslängderna. Vid min kontroll har det dock visat sig att dessa rekonstruerade längder inte är helt tillförlitliga eftersom i prästerna i Forsa i regel enbart fört in uppgifter om flyttning för vuxna personer och inte för barn. Ibland har man bara fört in uppgifter för mannen och inte för hustrun och barnen. Dessa icke fullständiga uppgifter har införts i den rekonstruerade flyttningslängden. Jag har därför valt att kartlägga den inflyttade befolkningen utifrån anteckningarna i husförhörslängden om ”födelseort” istället för ”flyttad från”.


Kartläggningen har begränsats till de byar som ligger närmast kring den uppväxande industrin och som även motsvarar nuvarande centrala Näsviken, dvs Hamre, Hillen, Byberg, Veda, Böle och Övernäs.


I de aktuella byarna bodde 1102 personer år 1880. För samtliga personer, utom för de som är födda i Forsa, finns födelseorten angiven. En genomgång visar att där fanns invånare från 18 landskap och tre länder förutom Sverige. De invånare som är födda i Hälsingland har delats in i de som är födda i Forsa och de som är födda i övriga socknar. Vid en hastig blick på diagrammet kan man enkelt konstatera att personer som är födda i Hälsingland av naturliga skäl är mest representerade. I övrigt utmärker sig Värmland och Dalarna med siffror som klart överstiger övriga landskaps.


Att värmlänningarna förekom i så stort antal i den nystartade industrin har flera orsaker. En orsak var att de var efterfrågade som duktiga yrkesmän, de värmländska järnbrukens stora behov av ved hade gjort dem till skickliga skogsarbetare och många av dem hade även arbetat i den norska skogsindustrin. Några andra orsaker var befolkningstillväxten och den omfattande bruksdöd som pågick där under åren 1860 – 1910, vilket gjorde att man såg sig nödsakade att söka inkomster på annat håll.


Arbetsvandringar till Norrlands skogar och skogsindustrier var redan tidigare vanliga men fick nu en alltmer framskjuten plats. Enligt uppgift kunde man vandra från Värmland till Hälsingekusten (ca 50 mil) på 10 dagar.


Gävleborgs läns hushållningssällskap uttalade också att de arbeten som tillkom i den nystartade industrin borde i möjligaste mån utföras av arbetare från annat håll. Detta för att man inte skulle ta bort nödvändig arbetskraft från jordbruketObservera att denna kartläggning enbart avser de människor som var bosatta i Näsviken. Till dess har även kommit en avsevärd mängd säsongsarbetare som var bosatta på annat håll.


Antal personer i Näsviken år 1880 som är födda i annan socken än Forsa i de tre mest representerade landskapen

Hälsingland utom Forsa socken


Värmland


Dalarna

Socken

Antal


Socken

Antal


Socken

Antal

Arbrå

3


Boda

1


Falun

2

Bergsjö

23


Borgvik

1


Gagnef

1

Bjuråker

43


Bro

4


Grangärde

1

Bollnäs

7


Brunskog

6


Hosjö

1

Delsbo

19


By

1


Leksand

16

Enånger

3


Eda

1


Ludvika

1

Färila

3


Ekshärad

15


Malung

12

Harmånger

6


Eskilssäter

1


Mora

2

Hudiksvall

18


Frykerud

1


Ore

15

Hälsingtuna

3


Fryksände

1


Orsa

3

Hög

3


Grava

1


Stjärnsund

1

Idenor

1


Grums

1


Svärdsjö

5

Ilsbo

4


Gräsmark

3


Särna

3

Järvsö

5


Gunnarskog

21


Summa

63

Ljusdal

3


Huggenäs

1
Nianfors

2


Karlskoga

2
Njutånger

7


Karlstad

1
Norrbo

4


Kil

1
Ovanåker

2


Lysvik

1
Ramsjö

1


Magnskog

1
Rengsjö

1


Nor

4
Rogsta

1


Nordmark

1
Söderala

7


Ny

1
Söderhamn

3


Nyed

10
Undersvik

2


Ransäter

19
Voxna

4


Råda

8
Ytterhogdal

1


Sunne

13
Summa

179


Tveta

4Ö Emtevik

1Östmark

5Övre Ullerud

10


Summa

141
Yrken


I husförhörslängderna finns anteckning om befolkningens yrken och titlar. En sammanställning visar följande:Förteckning över anteckning om yrken och titlar för Näsvikens befolkning
i husförhörslängden år 1880.IndustriHantverkJordbrukArbetare

84


Byggmästare

1


Bonde

19


Arbetsförman

1


Bagare

1


Dräng

13


Bokhållare

2


Bagaregesäll

2


F bonde

3


Disponent o konsul

1


Fotograf

1


F dräng

4


F arb

1


Kopparslagare

1


F piga

5


F sågverksarb

2


Skomakarelärling

1


F torpare

2


Fabriksarbetare

1


Mjölnare

1


G Bonde

5


Fabriksarbeterska

2


Sadelmakare

1


Landbonde

1


Filare

1


Skomakare

4


Piga

18


Förman

1


Skomakaregesäll

3


Rättare

1


Ingenjör

1


Skräddare

2


Stalldräng

1


Inspektor

1


Skräddaregesäll

1


Torpare

2


Maskinist

2


Smed

4


Summa

74


Pappersmakaregesäll

1


Snickare

2

Sågarbetare

1


Stenarbetare

1

Verkmästare

1


Urmakare

1


HandelSumma

103


Summa

27


Handelsbetjänt

1
Handelsbiträde

1
Handlare

5


MilitärDiverseResehandlare

1


Avsk soldat

2


Flottchef

1


Summa

8


Avsk vice corpral

1


Gästgivare

1

Corporal

1


Hushållerska

2

F soldat

4


Husman

28


KommunikationSergeant

1


Kolare

1


Banmästare

1


Soldat

5


Kolportör

1


Slussvaktare

1


Summa

14


Skollärare

1


Stationsarbetare

1

Summa

35


Stationsinspektor

1
Summa

4En sammanställning per kategori visar följande siffror.


Tabeller utvisande yrken och titlar fördelade på födelseort.
Industri

 

Hälsingland utom Forsa

Värmland

Dalarna

Bohuslän

Gästrikland

Jämtland

Medelpad

Skåne

Småland

Södermanland

Uppland

Västergötland

Västmanland

Ångermanland

Östergötland

Finland

Norge

Tyskland

Summa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetare

6

35

12

 

2

3

1

 

1

2

3

5

4

 

1

1

2

 

78

Arbetsförman

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Bokhållare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

Disponent o kons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

Inspektor

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

F sågverksarb

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Fabriksarbeterska

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ingenjör

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Pappersmakaregesäll

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Sågarbetare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

Maskinist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Verkmästare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Förman

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Summa

9

37

13

0

2

3

1

0

3

2

4

6

4

0

3

1

2

1

91


Observera att av det totala antalet anställda inom industrin 103 st, kommer 91 st, ca 88 % från orter utanför Forsa. Enbart från Värmland kommer ca 36 %.


Hantverk

 

Hälsingland utom Forsa

Värmland

Dalarna

Bohuslän

Gästrikland

Jämtland

Medelpad

Skåne

Småland

Södermanland

Uppland

Västergötland

Västmanland

Ångermanland

Östergötland

Finland

Norge

Tyskland

Summa

Byggmästare

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Skomakaregesäll

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Smed

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Fotograf

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Skomakarelärling

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Mjölnare

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Skomakare

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Smed

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Bagare

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kopparslagare

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Skomakaregesäll

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

Urmakare

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Snickare

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

Bagaregesäll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

Skräddaregesäll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Stenarbetare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Summa

7

7

3

0

0

0

1

0

0

0

3

0

0

0

2

0

0

1

24Jordbruk

 

Hälsingland utom Forsa

Värmland

Dalarna

Bohuslän

Gästrikland

Jämtland

Medelpad

Skåne

Småland

Södermanland

Uppland

Västergötland

Västmanland

Ångermanland

Östergötland

Finland

Norge

Tyskland

Summa

Dräng

 

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

6

F Dräng

2

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

F Bonde

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

F Piga

1

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Piga

5

5

 

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Rättare

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Bonde

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Landbonde

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Torpare

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

F torpare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Stalldräng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

Piga

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Summa

12

11

5

1

2

0

0

0

1

2

1

1

1

0

0

0

0

0

37
Militär

 

Hälsingland utom Forsa

Värmland

Dalarna

Bohuslän

Gästrikland

Jämtland

Medelpad

Skåne

Småland

Södermanland

Uppland

Västergötland

Västmanland

Ångermanland

Östergötland

Finland

Norge

Tyskland

Summa

Soldat

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Avsk v corporal

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

F soldat

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Sergeant

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Summa

4

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6Handel

 

Hälsingland utom Forsa

Värmland

Dalarna

Bohuslän

Gästrikland

Jämtland

Medelpad

Skåne

Småland

Södermanland

Uppland

Västergötland

Västmanland

Ångermanland

Östergötland

Finland

Norge

Tyskland

Summa

Handelsbetjänt

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Handlare

1

2

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Handelsbiträde

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Resehandlare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

Summa

1

3

0

1

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

8Kommunikation

 

Hälsingland utom Forsa

Värmland

Dalarna

Bohuslän

Gästrikland

Jämtland

Medelpad

Skåne

Småland

Södermanland

Uppland

Västergötland

Västmanland

Ångermanland

Östergötland

Finland

Norge

Tyskland

Summa

Stationsarbetare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

Stationsinspektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

Slussvaktare

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Banmästare

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Summa

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

4Diverse

 

Hälsingland utom Forsa

Värmland

Dalarna

Bohuslän

Gästrikland

Jämtland

Medelpad

Skåne

Småland

Södermanland

Uppland

Västergötland

Västmanland

Ångermanland

Östergötland

Finland

Norge

Tyskland

Summa

Kolare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Gästgivare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

Flottchef

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Skollärare

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Husman

3

2

3

 

 

 

 

1

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

11

Kolportör

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Summa

4

3

3

1

0

0

0

1

1

0

2

0

0

1

0

0

0

0

16


Hugo Martinsson