Förbudsomröstningen 1922                             TILLBAKA

                  

 


Av Allmänna Kungörelser 1922 nr 22 framgår följandeVallokalAv Hudiksvalls Posten den 29 augusti 1922 framgår följande:


Valresultatet i riket blev 49 % Ja och 51 % Nej. (897 000 röstade Ja och 937 000 röstade Nej)

60 valdistrikt var oräknade men de bedömdes inte kunna påverka resultatet.


Beträffande valdistrikt Forsa 1 (Näsviken) blev resultatet följande:


Röstbetättigade: 1244

Röstande: 710 57 %


Manliga Ja 223

Nej 150


Kvinnliga Ja 282

Nej 53


Sammanlagt Ja 505 71 %

Nej 203 29 %