TILLBAKA

Register över litteratur med anknytning till Näsviken

Ämne Källa Sid
Forsa Forsa Hembygdsbok, författad av Hilding Lindh, utg 1987
Beskrivning av Forsa församling Kyrkorna i Forsa och Högs församlingar, utg 2000
Personer och beskrivning över Forsa församling Forsa släktbok, utg 1975
En bok om Näsviken och Forsså Bruk Falck, Nils Olof: Bruket mellan broarna och vattnen. Bokförlaget Åsak 1990
Forssa och Högs ålder och Wärde Forssa och Högs ålder och Wärde förf av Nils Wettersten utg 1901
Sockenbeskrivning år 1790 - 1791 Sockenbeskrivningar från Hälsingland 1790 -1791 utg av Nils-Arvid Bringéus, utg 1961
Historier och sägner från bygden Helsingminnen, Fr Winblad v Walter, utg 1910
Sammanfattning om Forsa socken, bygden, industrin etc Dellenbygdens rike, tider som varit, Bernt Stolt utg 1998
Sjötransporterna, båtar på Dellen Dellenbygdens rike, järnbruksepoken. Bernt Stolt utg 1994
Kapitel om Engelska bolaget, Hudiksvalls Trävaru AB, Ångsågen, invandring av arbetskraft från Värmland Lundbäck, Britt-Marie: En industri kommer till stan. Hudiksvall och trävaruindustrin 1855 - 1876. Acta Universitatis Upsaliensis, Almqvist & Viskell 1982 20
Kapitel om Engelska bolaget, Hudiksvalls Trävaru AB, Ångsågen Sågverk och människor, Raben & Sjögren 1973 35
Kapitel om Engelska bolaget, Hudiksvalls Trävaru AB, Ångsågen , Tamm Iggesund 300 år, utg 1985 63
Ortnamn Brink, Stefan: Ortnamn i Hälsingland. Almqvist & Viksell 1984
Företag i Näsviken (Näsvikens Pensionat, Hultqvists Rör, Näsvikens Barnpensionat), Växeln och hemvården i Norra distriktet Svenska stadsmonografier, Gävle, Sandviken, Söderhamn, Bollnäs, Hudiksvall av Harnesk, Paul. Ringström & Ringströms förlag 1950 543
Järnvägen Tvärbanan Ljusdal - Hudiksvall, Dokumentation av Fotosektionen SJ, Fritid, Bollnäs
Kapitel om Världens nordligaste järnväg reportage från invigning av järnvägen Hälsingland Allhems förlag, 210
Näsvikens IK Näsvikens IK 50 år
Godtemplarorden Hälsiinglands Norra Distriktsloges Minnesskrift vid 50 års jubiléet 1934 32
Fänrikens boställe i Hamre Kungl Hälsinge regementes Historia, 1968 437
Fr Winblad v Walter, den siste göten Hälsingerunor 1951, artikel av Lars Madsén 135
Järnvägsbyggen och rallarliv i Hälsingland Hälsingerunor 1952, artikel av Arvid Liander 107
Allmänt om milstolpar Hälsingerunor 1963, artikel av Johan Olsson 34
Malmtransporter och Tamms Kanal Hälsingerunor 1972, artikel av Bror Jonsson 5
Järnvägen Hälsingerunor 1972, artikel av CA Alrenius 107
Utgrävningar Hälsingerunor 1972, artikel av Magnus Lindhagen 124
Rysslandsfararna från Forsså Bruk Hälsingerunor 1973, artikel av Albert Andersson 37
Om trefaldighetskällor och att dricka källa Hälsingerunor 1975, artikel av Hilding Lindh 47
Vandringsarbetarna lade grunden Hälsingerunor 1983, artikel av Alf Johansson 105
Erik Olof Regnander, Ångsågen, järnvägen Hälsingerunor 1989, artikel av Hägg, westberg 73
Vandringsarbetare Hälsingerunor 1990, artikel av Helge Törnros 61
Skolan för hundra år sedan Hälsingerunor 1992, artikel av Ulla Sundin 38
Näsviken - Forsån och ett par andra ortnamn i Forsa Hälsingerunor 1994, artikel av Lennart Hagåsen 61
Östergården i Hillsta Hälsingerunor 1994. artikel av Jonnie Dahlström 95
När Dellenbanan byggdes Hälsingerunor 1997, artikel av Bror Jonsson 5
Storsnickare i Forsa under 1800-talets första hälft Hälsingerunor 1998, artikel av Maj-Britt Andersson 5
Kort beskrivning av Näsviken Gästrikland Hälsingland färdvägar och vandringsstigar utgående från statsbanorna, Sjöbeck, Seelig förlag 1939 229
Världens nordligaste järnväg Skrift utgiven av Dellenbanansvänner
Virvelkast Bok av Arwe Lindström
Skatteboken för Hälsingland 1542 Gammal Hälsingekultur 1933 7
Fanj Fredrik Winblad von Walter, en märklig järvsöbo Järvsöbladet nr 2 1989
Majorens Kompani (Forsa Kompani) Bocken år 1965 9
Fanjunkare och konstnär (Fr Winbl v Walter) Bocken år 1970 46
Förteckning över vissa personer Betygsbok över tröga och icke-betalande personer utg 1901
Kruk- och kakelugnsmakare i Forsa Artikel i meddelanden från Hälsinglands Museum 1986
Båttrafiken, ångsågen Båttrafiken på Dellarna, Albin Gunsth
Skildring från den tid han var bosatt hos Ersk-Ors i Hamre Klartecken av Olof Hartman utg 1977 93
Föreningar Arkiv och föreningsinventering i Forsa/Hög utförd 1993/1994
Redovisning av undersökning om Näsviken Hur står det till med Näsviken? Hudiksvalls kommun 1985
Översiktsplan 90 över bl a Näsviken En kommun att leva i, Översiktsplan fr Hudiksvall kommun 1990
Stig H Johanssons uppväxt Mitt spår av Stig Johansson och Bo Yngvesson
Avsnitt om Rosenborg Gävleborg bygger på egna kunskaper, utg 1988
Forsamålet Forsamålet av Håkan Franck Monfors förlag 1994
Ryssarnas invasion i våra trakter bl a Hamre Ryssnatten av Ola Andersson, Winbergs förlag
Hästkarlar i våra trakter Hästkarlar från Hälsingland av Yngve Aronsson