Studiecirkeln om Näsviken.                                       Tillbaka till Forsa Sockens Hembygdsförenings hemsida

Innehåll: (klicka på raden)
Befolkningsinflyttning i Näsviken
Förbudsomröstningen 1922
Näsvikens historia, Gustav Fagerström
Hamre Boll Klubb
Register av artiklar med anknytning till Näsviken i Julhälsning
Register över litteratur med anknytning till Näsviken
"Ägonamn" i Näsvikensområdet enligt Laga Skifte
Kartbilaga enligt ovan

Blandade anteckningar

Hösten 2004 startade en studiecirkel i Näsviken om Näsvikens historia. Cirkeln bedrivs i ABF:s regi och cirkelledare har varit Mats Gradh. Huvudvikten har lagts till det som hänt i byarna kring centrala Näsviken, dvs Byberg, Böle, Hamre, Hillen, Veda och Övernäs. Man har samlats en kväll var fjortonde dag och avhandlat allehanda ämnen som rört samhällets historia, ex vis. Forssa ångsåg, Forsså Bruk, handlare, gårdsnamn och ägonamn, gamla vägar, inflyttningen i Näsviken på 1800-talet, föreningar, fornminnen, hantverkare, skolan, flottningen, Karusell Lockfågeln och  händelser i samhället. Antikvarie Jan Lundell har berättat om samhällets äldre historia och hembygdskännaren Åke Nygren har berättat om Alle Sjödin och hans beryktade bravader. En kväll har ägnats åt att se på gamla filmer med anknytning till Näsviken. Vårsäsongen 2005 avslutades med en vandring till olika minnesvärda platser i samhället. 

Foto från Filmkvällen

Bonny, Sören, Björn och Mats konfererar.

Besök vid Södergrens smedja

Cirkelavslutning vis övre slussen

Utflykt vid Vågen
Text o bilder Hugo Martinsson ©